Recursos: convenis

Universitat Rovira i Virgili

 • Universitat Rovira i Virgili (URV)  signat el Març del 2019 i que implica la col·laboració en:
  • Formació a futurs educadors i mestres
  • Participació en Tallers proposats per diferents departaments de la universitat
  • Incentivar estudiants en la recerca i en els seus treballs de fi de grau o màster sobre altes capacitats
  • Col·laboració en la difusió i formació de les AC en conferències, xerrades, seminaris, etc.
  • Col·laboració per part de les famílies d’ Athena en estudis de recerca i investigació entorn les altes capacitats

copec

 • Co.legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) signat Octubre del 2019 i que implica la col·laboració en:
  • Participació i col·laboració en Jornades de formació, Congressos o Seminaris de professionals de l’educació i estudiants sobre altes capacitats
  • Participació i col·laboració en projectes , recerques i publicacions per tal de difondre i impulsar les altes capacitats
  • Participar activament en activitats organitzades per ambdues entitats
  • Col·laborar en la derivació i assessorament de famílies en el procediment a seguir