Recursos: legislació

Resolució ENS/1543/2013 del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya sobre la detecció i atenció a les Altes Capacitats

Guia actualitzada del Grup de Treball d’Altes Capacitats (GTAC) del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i del Grup de Recerca d’Altes Capacitats (GRAC) del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC)

Detecció i intervenció de les Altes Capacitats a l’escola (Gencat)

DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. (Capitol II. Atenció a la Diversitat, article 10.  Mesures i Suports Intensius, punt 2 apartat d)

Orientacions per l’elaboració del pla de suport individualitzat (PI)

NESE derivades d’altes capacitats (Gencat)