Recursos: Preguntes Freqüents – FAQS

Què són les Altes Capacitats Intel·lectuals?

Les AC es defineixen com aquelles persones que presenten característiques intel·lectuals quantitativament i qualitativament superiors de manera significativa respecte de la major part de la població en una, diverses o totes les àrees d’aptitud, sigui quina sigui l’edat de la persona.

Com es consideren les AC en l’àmbit escolar?

En l’àmbit escolar, es tracta d’una categoria que permet designar alumnes que requereixen una educació adaptada, com requereixen , en el marc de l’escola inclusiva, tots els alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)

Qui pot fer el diagnòstic d’AC??

ha de ser un professional especialitzat pedagog/a, psicòleg/a, psicopedagog/a,  amb coneixements sobre les AC i les proves o tests per identificar les AC i determinar així el perfil concret d’Altes capacitats.

A quina edat és convenient fer el diagnòstic de les AC ?

Sempre que la familia detecti o sospiti que el seu fill o filla podria tenir altes capacitats. També quan des de l’escola pugui despertar-se la sospita de les altes capacitats de l’alumne i en qualsevol moment de l’etapa educativa.

Segons el Departament d’Educació és recomanable a partir de 3er de Primaria, no obstant sempre que la família tingui sospites de que el seu fill pot ser susceptible de perfil d’AC i/o que l’escola ho demani per ser valorat.

Superdotació és el mateix que talent?

Superdotació i talents, ambdós tipologies són considerats AC. Les altes capacitats intel·lectuals abarquen un gran ventall de categories, entre elles: infants superdotats, infants talentosos (talents simples i talents complexes) i infants precoços.

Què podem fer les famílies davant la sospita de que el nostre fill o filla pugui tenir AC?

Les famílies podem acudir a professionals coneixedors de les AC que ens puguin orientar i assessorar de com procedir en el diagnòstic i en una posterior intervenció

L’escola ens pot valorar o diagnosticar si el nostre fill o filla té AC?

En principi les escoles tenen equips d’assessorament psicopedagògic o bé serveis d’orientació que ens poden ajudar a fer la valoració de les altes capacitats dels nostres fills, si no és possible sempre podem recorrer a professionals privats.

Com puc saber si el meu fill o filla té AC?

Normalment la família és la primera que identifica que el seu fill o filla pot ser diferent i pot tenir una capacitat avançada o més desenvolupada en els primers anys de vida i a mesura que es fa fent gran. Perquè manifesta molta curiositat, apren rapid a parlar, llegir i fins i tot escriure.Té molt bona memòria i manifesta interès per temes i coses poc comunes per la seva edat. Destaca d’alguna manera en aspectes que de forma natural ja són d’un nivell més elevat. 

A banda d’això sempre cal assessorar-se i informar-se bé amb professionals experts i coneixedor de les altes capacitats per poder fer una valoració acurada de les capacitats dels nostres fills o filles.

Quina és la millor mesura per atendre un alumne amb Altes Capacitats?

De mesures educatives per atendre els alumnes amb altes capacitats a l’escola, n’hi ha diverses. Tot dependrà del perfil d’altes capacitats que presenta l’alumne AC. Depenent per tant del perfil, podem optar per l’acceleració de curs, que vol dir, saltar un nivell educatiu, o l’acceleració parcial que voldria dir accelerar d’una o més àrees a un nivell educatiu superior, i les ampliacions curriculars i adaptacions curriculars.

Com es diu el document que ha de recollir aquesta mesura educativa a l’escola?

Normalment a l’escola es fan els plans individuals que són documents interns de l’escola on es contemplen de forma específica les mesures que es porten a  terme a l’aula amb l’alumnat amb altes capacitats. Així per exemple si es fan adaptacions curriculars en àrees específiques o bé alguna ampliació o enriquiment.

Què pot passar si un alumne amb AC no és detectat o bé no se li fa cap intervenció a nivell d’aula?

A vegades pot donar-se desmotivació, avorriment i desgana vers els estudis. Això es fa palès amb la seva actitud i moltes vegades fins i tot a casa.