Què fem

El projecte de l’associació Athena té la finalitat de treballar en els següents objectius:

 • Tallers en família a partir de les propostes i les necessitats de les famílies i els nens i joves.
 • Xerrades informatives i de sensibilització al col·lectiu docent, i també, a les famílies a través dels Ampes que ho sol·licitin.
 • Acolliment i assessorament de noves famílies per vetllar i donar resposta a les necessitats de les famílies i els seus fills de la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre.
 • Recull de documentació de referència com a suport a les famílies que inicien el procés de coneixement de les AACC.

Les línies de treball són les següents:

 • Assessorar, orientar i acompanyar a les famílies i vetllar per les seves necessitats i inquietuds per donar resposta a totes les qüestions referents al tema de les altes capacitats.
 • Facilitar un punt de trobada per les famílies, nens i nens, joves amb altes capacitats mitjançant la programació de diferents activitats pensades per tothom.
 • Conscienciar a la població i als professionals de l’educació de la importància d’un diagnòstic a temps i una atenció adequada per aquest col·lectiu , sobretot en el període escolar.
 • Sensibilitzar a la societat i a la comunitat educativa sobre les particularitats d’aquest col·lectiu
 • Donar més visibilitat a aquest col·lectiu, als nens i nenes i joves amb altes capacitats i les seves famílies per tal que siguin atesos segons les seves característiques i necessitats.
 • Facilitar eines d’intervenció i orientació a l’aula.
 • Fer seguiment de la implementació de l’atenció a la diversitat en el cas de les altes capacitats i detecció de tots els casos per part del Departament d’Educació.

…i totes aquelles noves idees que del treball en grup vagin sorgint i que puguin ajudar a que  els nens, nenes i adolescents d’AACC es puguin desenvolupar segons les seves necessitats particulars.